Adatvédelem

Médiaakadémia

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók.

I. Jelentkezők és hallgatók adatai
Kezelt adatok köre

A Médiaakadémia képzéseire való jelentkezéshez szükséges adatok: email cím, vezetéknév, keresztnév, önéletrajzi adatok.

A Médiaakadémia képzéseire való jelentkezés során küldött pályázati munka és motivációs levél további személyes adatokat tartalmazhat.

A Médiaakadémia a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ alapján a hallgatók következő személyes adatait kezeli: a képzésben résztvevő neve, születési neve, anyja neve, születési hely és idő, nem, állampolgárság, lakóhely és tartózkodási hely címe, telefonszám, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma; a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak.

A Médiaakadémia a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 16.§ alapján az alábbi hallgatói személyes adatokat is tartalmazó dokumentumokat kezeli: az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által aláírt jelenléti ívek, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok; a képzésben részt vevő felnőtt fentiekben meghatározott személyi adatait, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumok vagy azoknak a felnőttképzést folytató intézmény által hitelesített másolatai; felnőttképzési szerződés, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumok, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló; a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolata vagy a felnőttképzést folytató intézmény vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti példánya.

A tandíj befizetésével kapcsolatban kezelt hallgatói adatok: név, személyi igazolvány szám, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, lakóhely, levelezési cím.

A tájékoztatás céljából kezelt jelentkezői és hallgatói adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím.

Adatkezelés célja
Médiaakadémia üzemeltetése: a jelentkezők azonosítása, a képzésben részt vevők kiválasztása, a felnőttképzési szerződés teljesítése, a részvétel és számonkérés nyomon követése, az állami foglalkoztatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása, kapcsolattartás, munkalehetőségekről való tájékoztatás, a Médiaakadémiát üzemeltető cég nyílt rendezvényeiről és a Médiaakadémia képzéseiről való tájékoztatás.

Adatkezelés időtartama

A jelentkezők adatainak kezelése – a vezetéknév, keresztnév, email cím kivételével – a hallgatók kiválasztásáig tart.

Az hallgatói adatkezelés a felnőttképzési törvény értelmében a személyes adatok keletkezésétől számított 5 évig tart. A tandíj befizetésével kapcsolatos adatokat a Médiaakadémia a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

A vezetéknév, keresztnév és email cím tájékoztatási célú adatkezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adatkezelési nyilvántartási szám
A nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van.

II. Egyéb adatkezelési tudnivalók

Adathelyesbítés
A hallgatók adataik módosítását bármikor kérhetik emailben, postai úton vagy személyesen.

Adattörlés
A jelentkezés visszamondása a CMA@centralmediacsoport.hu email címen kérhető.

Az álláslehetőségekről, képzésekről és rendezvényekről való tájékoztatás küldése a CMA@centralmediacsoport.hu email címen illetve a 1037 Budapest, Montevideo u. 9. postai címen tiltható meg.

Igényérvényesítési cím
CMA@centralmediacsoport.hu

Az ügyfélszolgálat részére küldött panaszok, kérdések és kérések a beküldéstől számított 6 hónap elteltével – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével – törlésre kerülnek.

Adatbiztonság
A Central a 24 órás őrzéssel védett székhelyén kezeli a személyes adatokat.

Adatfeldolgozók

Médiaakadémia képzéseinek mindenkori oktatói, vendég előadói: http://mediaakademia.centralmediacsoport.hu/?page_id=33

Adattovábbítás
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (3) bekezdése értelmében a 21.§ (1) bekezdésben foglalt adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára a továbbítani kell.

Naplózott adatok
A Central hibakereséshez, a weboldal működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza és 6 hónapot követően törli a következő adatokat: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók Adatkezelési tájékoztató D.3. (WebAUDIT)

Tájékoztató érvényes: 2013. október 11-től.